Nieuwsbericht

Wat komt er allemaal op ons af bij de verduurzaming van de RAW-systematiek?

Profielfoto van Barbara Hasselaar
10 april 2024 | 3 minuten lezen

Naast alles wat we de afgelopen 1,5 jaar hebben gedaan in het kader van de Verduurzaming RAW staat er ook nog heel veel op de planning. Met het onderstaande overzicht kijken we alvast door naar de komende maanden van 2024 en zelf naar 2025 en 2026.

Daarnaast zijn we druk met de voorbereidingen voor de nog op te richten werkgroepen. We nemen jullie graag mee in deze planning en de wijze waarop we verduurzaming per hoofdstuk daarin borgen.

Werkgroepen
Voor alle dikgedrukte hoofdstukken/thema’s in onderstaand overzicht wordt minimaal een kansendocument opgesteld waarmee de gesprekken rondom duurzaamheid binnen de werkgroep een vliegende start krijgen. Op basis van de ervaringen gaan de werkgroepen in dit kansendocument aangeven welke kansen er op het gebied van duurzaamheid zijn waarbij ook de relatie met andere hoofdstukken zichtbaar is.

Daarnaast hebben alle dikgedrukte hoofdstukken/thema’s een relatie met asfalt, beton of staal en dus een relatie met het Programma Verduurzaming RAW. De andere hoofdstukken en thema’s die we in onderstaand overzicht delen hebben die relatie niet. Wel is afgesproken dat alle werkgroepen die nu opstarten het component duurzaamheid meenemen in de herziening van het des betreffende hoofdstuk.

Op dit moment zijn de volgende (deel)hoofstukken met een werkgroep actief:

1. Permanent WGA (asfalt) (verschillende/jaarlijks opleveringen)
2. Actualisatie Hoofdstuk 35 Verkeersregelinstallaties -> ter visie legging bijna gereed, planning opname release 2025*
3. Actualisatie H83 Waterpasserende elementenverharding (planning opname release 2025). Na waterpasserende elementenverharding wordt er doorgegaan met “gewoon” elementenverharding.
4. Bijlage 1: Proeven (uniformeren)
5. Actualisatie Hoofdstuk 33 Afschermingsvoorzieningen (planning opname release 2025)
6. Actualisatie Hoofdstuk 26 Kabelwerk (planning opname release 2025)
7. Actualisatie Hoofdstuk 28 Gas- en waterleiding (planning opname release 2025)
8. Actualisatie Deelhoofdstuk 80.1 Funderingslagen (verschillende/jaarlijks opleveringen)
9. Actualisatie Hoofdstuk 42 Betonconstructies (planning opname release 2025)
10. Hoofdstuk 25 Riolering (uitgangspunt opname in de release van 2025)
11. Hoofdstuk 82 Betonverharding (uitgangspunt opname in de release van 2025)
12. Biodiversiteit (hoofdstuk overstijgend)

 

De volgende werkgroepen starten in april – mei:

13. Hoofdstuk 82 Betonverhardingen
14. Hoofdstuk 25 Rioleringen
14. Hoofdstuk 21 Bemalingen (installatie werkgroep 16 april)    
15. Deelhoofdstuk 81.4 Oppervlakbehandeling (uitgangspunt opname in de release van 2025)
16. MKI in RAW  (installatie werkgroep 8 mei) Concretiseren uitkomst Verkenningsmiddagen. Uitgangspunt is eind 2024 een concrete oplossing waardoor opname in de Standaard 2025 mogelijk kan zijn.

 

Expertsessies
Naast de ‘traditionele werkgroepen gaan we ook verder met het organiseren van expertsessies en werkgroepen voor 1 dag. De RAW-beheerders bereiden, op basis van signalen, conceptteksten voor die tijdens een expertsessie of werkgroep voor 1 dag worden besproken. De input wordt verwerkt en hier komen teksten uit voort die ter visie gelegd worden:

- Deelhoofdstuk 52.2 Overige matconstructies (uitgangspunt opname in 2025)

- Deelhoofdstuk 80.5 Schuimbeton (uitgangspunt opname in 2025)


Hulp gezocht!
Voor een aantal werkgroepen loopt de invulling met werkgroepleden stroever. Daarvoor hebben wij jullie hulp nodig! Het gaat om vrij specifieke onderwerpen:

- Hoofdstuk 47 Kleine kunstwerken (planning is opname in 2026**)

- Deelhoofdstuk 36.1 Geluidbeperkende constructies

Ben jij of ken jij een expert op een van bovengenoemde onderwerpen? Laat dit ons vooral weten via raw-duurzaam@crow.nl


Planning 4e kwartaal 2024 en verder
Op de planning om in kwartaal 4 mee te starten zijn de volgende werkgroepen:

- Deelhoofdstuk 41.1 funderingsconstructies (Palen) (Uitgangspunt opname in 2026)

- Deelhoofdstuk 41.5 Funderingsconstructies (Cementbentonietwanden) (uitgangspunt opname in 2026)

Planning 1ste kwartaal 2025

- Deelhoofdstuk 80.6 Schraalbeton voor funderingslagen
Via werkgroep voor één dag, uitgangspunt opname in 2026

- Deelhoofdstuk 34.1 Verlichting (uitgangspunt opname in 2026)

- Deelhoofdstuk 38.1 Spoor en tram werken (uitgangspunt opname in 2026)

Planning 2e kwartaal 2025

- Deelhoofdstuk 41.2 Damwanden

- Deelhoofdstuk 43.1 Staalconstructies

- Deelhoofdstuk 52.6 Damwand, beschoeiing en teenconstructies

Planning 2026
Op de planning om in 2026 te starten staan (hiervan is in de release van 2022 of 2023 al een herziening opgenomen) :

- Deelhoofdstuk 81.5 Emulsieasfaltbeton (specificatie aannemer) (uitgangspunt klaar eind 2026 en opname in 2027)

- Deelhoofdstuk 52.5 Gebonden Bekledingsconstructies (uitgangspunt klaar eind 2026 en opname in 2027)

Deelhoofdstukken 56.1-56.2 Conserveringswerken (uitgangspunt klaar in 2026 en opname in 2027)


Meer weten of vragen?
Heb je na het lezen van dit overzicht nog vragen, of wil je je aanmelden voor een van de op te starten werkgroepen? Dat kan door een mailtje te sturen naar raw-duurzaam@crow.nl of contact op te nemen met Tom de Water 06-29 05 83 49, Programmamanager Verduurzaming RAW.

* We werken er naar toe om deze update mee te nemen in de nieuwe RAW-standaard 2025
** We werken er naar toe om deze update mee tenemen in de jaarlijkse release van 2026