Nieuwsbericht

Duurzaamheid in RAW is ook nu al mogelijk!

Profielfoto van Jeroen van Haasteren
9 mei 2023 | 1 minuut lezen

Om de doelstelling duurzaam inkopen voor de markt toepasbaar te maken zijn diverse inkoopinstrumenten ontwikkeld. Voor de GWW sector is een specifieke werkwijze opgezet en ontwikkeld, te weten de Aanpak Duurzaam GWW. Deze aanpak is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven, gebaseerd op de volgende 5 basisprincipes:

  • Vertaal duurzaamheidsdoelen van je organisatie naar projecten en opgaves;
  • Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk mee, het liefste al in het integrale gebiedsontwikkeling stadium;
  • Focus per project of opgave op thema’s met de meeste duurzaamheidswinst;
  • Creëer ruimte voor innovaties en nieuwe duurzame oplossingen door ruimte te laten om zelf met oplossingen te komen;
  • Maak gebruik van het gezamenlijk instrumentarium zoals Omgevingswijzer, Ambitieweb, CO2-Prestatieladder en DuboCalc om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen.

Bovenstaande maakt dat CROW steeds vaker wordt benaderd met vragen over duurzaamheid, ook in relatie tot de RAW-systematiek.

De beleving in de markt bij het gebruik van RAW is dat er niet of nauwelijks kan worden afgeweken van afmetingen en materialen, want RAW stelt immers eisen in de vorm van normen. 

CROW wil met de opgestelde handreiking Duurzaamheid in RAW echter benadrukken dat bij gebruik van RAW de opdrachtgever voor de uitvoering van een werk juist de kans heeft om nadrukkelijk te sturen op hergebruik en duurzaamheid. RAW biedt voldoende mogelijkheden om duurzaamheid binnen projecten ter realiseren. In deze handreiking bieden wij een aantal handvatten om duurzaamheid binnen een project vorm te geven met behulp van de RAW-systematiek en kansen te benutten.

Wil je deze Handreiking Duurzaamheid in RAW ontvangen?
Laat dan via deze link je e-mailadres achter.