Document

Presentaties RAW 50 jaar congres

Profielfoto van Barbara Hasselaar
15 juni 2022 | 2 minuten lezen

Op 9 juni hebben we Inhoud en Feest gecombineerd tijdens het jubileumcongres RAW 50 jaar.

Hierbij hebben we 6 inspiratiesessies georganiseerd waarvan we de presentaties kunnen delen. Hieronder een korte toelichting per sessie:

De juridische kant van de RAW systematiek
Naast de grotendeels praktische kant kent de RAW systematiek ook een juridische kant. In deze inspiratiesessie wordt je met diverse stellingen en interactieve vragen in vogelvlucht meegenomen langs de belangrijkste juridische RAW discussiepunten van de afgelopen jaren.

Joost Haest, advocaat bouwrecht / aanbestedingsrecht en RAW specialist bij Severijn Hulshof advocaten 

De route naar schoon en emissieloos bouwen in de RAW
Voor een schoner klimaat, natuurherstel en een gezonde leefomgeving wordt de uitstoot van mobiele werktuigen en bouwlogistiek de komende jaren stapsgewijs teruggebracht. Hiervoor wordt momenteel de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) opgesteld. Tijdens de sessie word je meegenomen in de laatste ontwikkelingen, de routekaart zelf en hebben we een open en uitdagend gesprek over kansen en ook de haken en ogen van deze opgave.
 
Joost Meijer 

Bouwteams en RAW ‘Vertrouwen is goed. Goede afspraken maken nog beter’
Welke plek heeft RAW binnen de steeds vaker toegepaste samenwerkingsvorm bouwteams? Niek neemt je mee in zijn visie op het gebruik van RAW binnen bouwteams en gaat het gesprek aan met de deelnemers. Wat is jouw mening over gebruik van RAW binnen bouwteams? Op interactieve wijze komen we samen tot een gedragen visie.

Niek van Onna, ONNA Infra Inzicht 

Sessie Raamovereenkomsten in RAW - tips en valkuilen
In deze interactieve sessie zal Tim Aarsen (kenniswerker (of docent en adviseur) RAW) aan de hand van de veel gestelde vragen die bij de RAW helpdesk binnen komen dieper in op de valkuilen en zaken die vaak mis gaan bij het opstellen van Raamovereenkomsten in RAW en geven we handreikingen hoe die te voorkomen en waar rekening mee moet worden gehouden. Voorbeelden zijn; hoe om te gaan met inschatten van hoeveelheden, staffelen, verkeersmaatregelen, indexatie van kosten, omzetgarantie.

Afgelopen jaren is er ook het nodige aan jurisprudentie rondom Raamovereenkomsten in RAW bijgekomen en door ons verzameld.  Dit heeft invloed op wat mag, moet maar ook wat absoluut niet is toegestaan rondom Raamovereenkomsten. Hier zal tijdens de sessie ook aandacht aan worden besteed. Uiteraard is ook er ook ruimte voor jullie vragen en om eigen ervaringen met ons te delen (graag zelfs!).

Tim Aarsen, CROW

Albert en Harro hadden twee interactieve sessies waarvan geen presentaties zijn maar wel de stellingen rondom beeldbestekken en een overzicht van de opgehaalde input bij de sessie rondom Duurzaamheid.

RAW en Duurzaamheid: serious business of serious game?
Wat kan RAW bijdragen aan de duurzame opgaves en doelstellingen? Hoe zorgen we er voor dat die impact zo groot mogelijk wordt? In een interactieve en inspirerende sessie proberen we hier antwoorden op te krijgen en van elkaar te leren. Eén ding is zeker, u zit geen moment stil tijdens deze sessie.

Albert Haveman, CROW 

Top 10 meest gemaakte fouten met RAW-beeldbestekken
Beeldkwaliteit lijkt zo eenvoudig. Toch is het frappant hoe vaak het beeldgericht beheer nog verkeerd wordt voorgeschreven of uitgevoerd. Soms omdat de beeldsystematiek toch niet helemaal duidelijk is, maar vaak ook omdat opdrachtgever en/of opdrachtnemer de beeldkwaliteit in hun eigen voordeel interpreteren. In deze sessie bespreken wij in een korte quiz de meest gemaakt fouten met beeldbesteksposten. En krijg je uiteraard het correcte antwoord van CROW.

Harro Verhoeven, CROW 

6 documenten toegevoegd