Vraag
Johan Bahlman 3 jaar geleden

Zijn biljet en staat besteksbijlagen of niet?

Zijn de inschrijvingsstaat en het inschrijvingsbiljet onderdeel van het bestek in juridische zin? De UAV 2012 bepaald alleen dit:

  • het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing;

De staat en biljet worden in UAV niet expliciet genoemd. In de Standaard wordt verwezen dat het behoort bij de aanbestedingsstukken.

 

01.01.02 RAW-bestek: inschrijving

  01  De inschrijving moet plaatsvinden op het bij de aanbestedingsstukken gevoegde inschrijvingsbiljet, dan wel op een overeenkomstig daaraan opgesteld biljet.
  02  Bij de inschrijving moet een ontleding van de inschrijvingssom worden verstrekt op de bij de aanbestedingsstukken gevoegde inschrijvingsstaat, dan wel op een overeenkomstig daaraan ingerichte staat.
  03  Als in het van toepassing verklaarde aanbestedingsreglement wordt gesproken over ‘inschrijvingsbiljet met de eventuele staat van verrekenprijzen’, moet hiervoor worden gelezen ‘inschrijvingsbiljet en de daarbij behorende inschrijvingsstaat’.

Wanneer ik aanbestedingsstukken intepreteer als alle stukken in de aanbesteding zijn deze onderdeel van de aanbesteding maar zijn zij in het bestek nog niet expliciet bijlagen o.i.d. MIjn vraag hoe moeten biljet en staat worden opgenomen?

a. als bijlagen van het bestek?

b. als bijlagen bij de inschrijvingsleidraad

c. geen specifieke bijlage benoeming want...?

Het is misschien een beetje theoretische vraag, maar wij benoemen ze nu als bijlagen in het bestek om ze expliciet te maken en alles bij elkaar te hebben. Dat schijnt afwijkend te zijn. 

4 antwoorden
Profielfoto van Joost Haest Joost Haest
3 jaar geleden

In het RAW cursusbestek 2020 en 2015 worden het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat niet meer genoemd als bijlagen bij het bestek. En ook in het sjabloon bestek van CROW worden ze niet meer genoemd.

Daarvoor gebeurde het volgens mij wel veel dat deze documenten genoemd werden als bijlagen bij het bestek en werden ze "inschrijvingsdocumenten" genoemd. Ik zie het overigens nog steeds veel in bestekken staan hoor, meestal artikel 04 van deel 2.1 van het bestek. Het eerste bestek dat ik net willekeurig openklikte had het er ook in staan. Direct fout is het dus zeker niet.

Ik zou zelf menen dat de inschrijvingsstaat en het inschrijvingsbiljet puur juridisch gezien geen onderdeel zijn van het bestek, maar inschrijvingsdocumenten zijn. Ik zou dan ook voor optie B gaan -> bijlagen bij de inschrijvingsleidraad.

Voor het RAW cursusbestek, zie onderstaande link:

https://www.raw.nl/thema/raw-2020/documenten/50-raw-cursusbestek-2020 

Profielfoto van Tim Aarsen Tim Aarsen
3 jaar geleden

In praktische zin werkt het als volgt: als een bestekschrijver vanuit de bestekschrijfprogramatuur met een bestek "aan de slag" gaat wordt tijdens het werken aan het bestek op de achtergrond een inschrijfstaat gegenereerd net als het inschrijfbiljet. Zodra het bestek adgedrukt of opgeslagen wordt, worden deze beide vaste bijlagen ook direct mee geprint of opgeslagen. Beiden zitten dus automatisch bij ieder RAW bestek en noemen we om die reden vaste bijlagen. Een bijlage is een "aanhangsel" bij een document dus naar mijn idee horen deze beide documenten om die reden alleen al tot het bestek. Dat beide documenten bij het maken van het bestek worden gecreerd, wordt geregeld vanuit een standaard template wat we onder andere hiervoor gemaakt hebben (Het Algemeen Bestekkenbestand of ABB).

Daarnaast is de inschrijfstaat voor de werking van het bestek een essentieel onderdeel. De inschrijfstaat dient namelijk als basis voor de betaling en verrekening van uitgevoerd werk en om afwijkingen op verrekenbare hoeveelheden te kunnen verrekenen (de verrekenprijs wordt immers vanuit de inschrijfstaat gegenereerd). Alleen hierom zie ik het ook als veel meer dan een document wat enkel voor de aanbesteding interessant zou zijn. Je moet het als ware continu tijdens de uitvoering van het werk erbij houden anders is het bestek niet compleet en kan je niet verrekenen.

Tijdens onze basiscursus RAW laten we daarnaast de vaste indeling van een RAW bestek zien. Naast de drie vaste delen waaruit een RAW bestek bestaat wordt daarbij de inschrijfstaat en het inschrijfbiljet als vaste bijlagen benoemd.

https://www.raw.nl?file=1619&m=1623223847&action=file.download

We hebben een e-boek beschikbaar waarin alles rondom RAW wordt uitgelegd; RAW in kort Bestek 2020. Een aanrader om een keer door te lezen! Hierin staat bijvoorbeel het volgende rondom de inschrijfstaat en inschrijfbiljet:

Standaardindeling
Een RAW-bestek bestaat uit drie delen.
Deel 1 bevat algemene gegevens die betrekking hebben op het project zelf in de contractuele fase.
Deel 2 bevat de beschrijving van het uit te voeren werk.
Deel 3 bevat de voor het werk geldende voorwaarden.
Tot het RAW-bestek behoren tevens een inschrijvingsbiljet en een inschrijvingsstaat. Op het inschrijvingsbiljet geeft de inschrijver zijn inschrijvingssom weer en op de inschrijvingsstaat de specificatie (ontleding) van deze inschrijvingssom.

RAW in kort bestek is hier te downloaden

Hoe het jurisch zit kan ik daarentegen wat lastiger een antwoord op geven dus mogelijk heeft Joost op dat punt helemaal gelijk. Hopelijk heb ik echter wel duidelijk kunnen maken dat deze twee bijlagen hoe dan ook echt (ook) tot het bestek behoren. Hopelijk kan je wat met dit antwoord.

Profielfoto van Tim Aarsen Tim Aarsen
3 jaar geleden

...en om het verhaal compleet te maken voor je Johan: ik zou zelf kiezen voor antwoord c:

geen specifieke bijlage benoeming want...inschrijfbiljet en inschrijfstaat moeten als vaste onderdelen van een RAW bestek worden gezien (net als deel 1, 2 en 3). Anders gezegd: een RAW bestek zonder inschrijstaat of inschrijfbiljet is niet compleet.

Profielfoto van Ron Reijnders Ron Reijnders
3 jaar geleden

Ik zou ook gaan voor de c. van Tim. 

Johan, wat is de reden dat jullie ze uberhaupt bijlage zouden willen noemen?  want ....... 
Het enige dat ik kan bedenken is dat deze documenten weer met pagina 1 beginnen te nummeren. 
Maar dan nog zou dat voor mij geen reden zijn ze bijlage te noemen want bij andere bijlagen kan ook sprake zijn van een dubbele paginanummering.en gaan die dan ook niet afzonderlijk benoemen. 

De andere deelvraag: bij bestek of bij de ABLR?
reactie: dan zou er eerst wel een ABLR moeten zijn. Je kan ook een opdracht hebben die niet wordt aanbesteed (bijvoorbeeld 1 op 1 aangeboden of een deelopdracht van een Raamovereenkomst)
Ik neig daarom meer naar "bij het bestek" of "bij de DO".

Overigens is het steeds vaker gebruikelijk dat als je eisen stelt aan de wijze van calculeren en indienen van de I-staat, deze eisen in de ABLR staan. Dat klinkt logisch maar we vergeten dan wel dat er ook al eisen in de Standaard staan. 
Er zijn dan ook nog steeds mensen die die eisen op een andere wijze verwoorden. (of moeten verwoorden; met name bij een 1-op 1 aanbieding)
Wat dat betreft ben ik niet zo heel gelukkig dat deel 0 uit het bestek is verdwenen. Toen stond dit bij iedereen op dezelfde plek.   
Persoonlijk vond ik dat de beste plek. (die goed toepasbaar was zowel met als zonder ABLR).