Vraag
D Stuart 3 weken geleden

Moet materiaal dat in opslag staat afgerekend worden? Of alleen in het werk verwerkt materiaal?

Ik heb een vraag mbt ingediende kosten door een aannemer.  
Het betreft materiaal aangevoerd en opgeslagen in depot.

Moet dat materiaal in opslag staat afgerekend worden? Of alleen in het werk verwerkt materiaal?
Het betreft termijn 2. 

4 antwoorden
Martijn van den Bosch
3 weken geleden

Beste D

Mijn eerste reactie zou zijn:

Indien de te leveren matererialen onderdeel uit maken van de resultaatsverplichting (bestekpost) van het aanbrengen dan kun je de mateialen niet afrekenen. De volledige bestekpost is namelijk niet voldaan.

Heb je aparte posten voor de levering dan zou je die in de termijn betaalbaar kunnen stellen. Het resultaat is immers geleverd. Echter als je bij de leveringspost hebt gekozen voor deficode "Levering op plaats van verwerking" dan is daar niet aan voldaan. Ze staan volgens jou vraag opgeslagen in depot.

Martijn van den Bosch

Ingenieursbureau Amsterdam

Henk Deenik
3 weken geleden

In aanvulling op Martijn... je kunt ook gebruik maken van 'Formulier B' (bijlage bij de UAV). Daarbij gaat het eigendom formeel over van aannemer naar opdrachtgever. Daar hoort dan ook de betaling bij, die je t.z.t. moet verrekenen met de bestekspost.

M.G.M Nas
3 weken geleden

Formulier B  kun je hiervoor gebruiken echter vaak is dat bij de aanbesteding al ingevuld zodat een Opdrachtnemer (ON) vooraf weet welke materialen hij afstand doet na levering. Het formulier wordt meestal niet gebruikt als een ON materialen levert die volgens een bestekpost moeten worden verwerkt. Dan geldt hetgeen Martijn in zijn antwoord heeft aangegeven. 

Als bijkomstigheid kan de Opdrachtgever (OG) eisen hebben gesteld aan de opslag en bewaking van materialen die volgens contract geleverd moeten worden zonder vermelding van verwerking. 

Ron Reijnders
3 weken geleden

Allereerst: u geeft niet aan wat de reden is dat u dit wil want er is n.m.m. niemand die dat doet. Het is namelijk heel veel extra werk. Ik zie het voordeel ook niet echt; de rente is extreem laag. 
Er kan echter wel een specifieke reden zijn dat u dit vraagt, maar dan horen we dat graag en kunnen we beter op de vraag in gaan.

Wat Martijn zegt is sowieso heel wezenlijk voor het antwoord. Dus als het nog getransporteerd moet worden zou men de interne transportkosten al in mindering moeten brengen. 

Maar wat ik nog belangrijker vind, is dat er wat te makkelijk over het betalen en ook over formulier B wordt gesproken. 
Lees de UAV hierover. 
De formulier B procedure brengt met zich mee dat de leverancier (!) formeel (schriftelijk) afstand moet doen van de bouwstof. Zolang de aannemer de bouwstof niet heeft betaald zal hij dat nooit doen want zolang het niet is betaald heeft hij recht het materiaal weer op te halen (als betaling uit blijft) en na de afstandsverklaring kan hij dat niet meer ophalen. De leverancier zou gek worden om bij elke aflevering eerst te wachten op betaling en dan telkens een afstandsverklaring af te leggen. Ook de directie UAV zou gek worden deze administratie bij te houden. Ik neem aan dat de aannemer er ook gek van zou worden. Elke inschrijver heeft te begroten dat er een stukje renteverlies zit in het feit dat mogelijk de leverancier eerder betaald moet worden dan dat hij zelf betaald krijgt. Het zou oneerlijk zijn tegenover andere inschrijvers als u dit stukje renteverlies ineens wel betaald krijgt.
Hiermee moet helder zijn dat het betalen van bouwstoffen in opslag en afhandelen volgens de formulier B procedure is voorbehouden aan bijzondere situaties. Te denken valt aan een onverwachte opgelegde stagnatie die de OG aan u oplegt. 

HomeGroepenRAW Vacatures