Vraag
Will van Dijk 3 weken geleden

Uitvoeringseenheid asfalt

Aannemer heeft uitvoeringseenheden kleiner als 1000m2 aangebracht die kwalitatief in het kortingsgebied vallen (verdichting/holle ruimte/laagdikte). Conform de standaard  2015 81.24.07 lid 2. worden er geen kortingen opgelegd. Welke maatregel is dan van toepassing ?

2 antwoorden
Rob Boersma
3 weken geleden

Beste Will.

Als er iets kleiner is dan 1000 m2 en het valt in het kortingsgebied, dan is de kwaliteit bijna voldoende maar niet slecht genoeg om af te keuren. Dat heb je immers samen afgesproken om de RAW2015 van toepassing te verklaren op je overeenkomst. Waarom zou op zo'n kleine oppervlakte korting willen leggen? Het is een altijd een klein bedrag waar twee partijen rekenwerk voor hebben te verrichten. Tevens voegt het niets toe aan het uitgevoerde werk.

Weet je van te voren dat je vaker kleine oppervlaktes gaat aanbrengen door bijvoorbeeld een raamovereenkomst te gebruiken, dan kun je in deel 3 de te behalen kwaliteit "verzwaard" omschrijven, als je dit al wilt. Voor deze kleinere oppervlaktes een kun je een kortingsregeling schrijven. Mijn inziens is de standaard voldoende. Het werk voldoet of voldoet niet aan de standaard. 

Will van Dijk
3 weken geleden

Beste Rob,

Het betreffen een 3 tal uitvoeringseenheden van 500 tot 900 m2 tussen enkele dremples(bestraat).. Het asfalt werk voldoet niet (verdichting/holle ruimet/laagdiktes).

Conform CROW standaard 2015 81.24.07 lid 2 wordt er bij een oppervlak <1000m2 geen korting op gelegd. Mijn interpretatie is dat het werk dan afgekeurd is en dat het opnieuw moet. Dit wordt ter discussie gesteld of dit proportioneel is? De standaard geeft namelijk enkel aan dat er geen korting opgelegd maar niet wat dan?

HomeGroepenRAW Vacatures