Vraag
Rienk van Beeren 1 maand geleden

Hebben de "opbrengsten" zoals in de 01.01.06 lid 02 (raamovereenkomst) alleen betrekking op materialen of ook op financiën.

Stel; de hoofdaannemer heeft ingeschreven met een eenheidsprijs van € 5,-- p/m2 voor de resultaatverplichting. De aannemer heeft ingeschreven met staartkosten m.b.t. de W&R van 10% waarvan de Winst is bepaald op 5% als ook het Risico. De aannemer loopt gedurende de overeenkomst tegen een onderaannemer aan die voor dezelfde werkzaamheden € 3,-- p/m2 rekent. De hoofdaannemer laat deze werkzaamheden dus alleen nog uitvoeren door de onderaannemer. Dient de hoofdaannemer nu een lagere prijs te vermelden op elke deelopdracht die hij in opdracht krijgt? En hoe zit het nu met de berekening van zijn winst die aanzienlijk hoger is dan de opgegeven winst.

1 antwoord
Joost Haest
1 week geleden

De hoofdaannemer mag gewoon afrekenen op basis van de prijzen per eenheid uit de inschrijvingsstaat conform 01.02.04 lid 02 van de Standaard RAW bepalingen. In die bepaling staat dat de grootte van de betalingstermijn bij een raamovereenkomst wordt berekend op basis van de prijzen per eenheid zoals kenbaar uit de ontleding van de inschrijvingssom (dus per saldo de prijzen uit de inschrijvingsstaat). 

Vergelijk ook 01.21.05 lid 02 van de Standaard RAW bepalingen waarin letterlijk staat dat de aannemer verplicht is de werkzaamheden uit de deelopdracht uit te voeren tegen de prijzen per eenheid + staartkosten conform de ontleding van zijn inschrijvingssom.

De inschrijvingsstaat is op grond van 01.01.07 lid 01 beoordeeld door de aanbestedende dienst en akkoord bevonden. Dan zijn de prijzen per eenheid uit de inschrijvingsstaat dus leidend.

Het voordeel dat de aannemer in deze situatie heeft mag bij de aannemer blijven. Ook de (extra) winst. 

HomeGroepenRAW Vacatures