Vraag
Thijmen Alferink 2 maanden geleden

Samengestelde post / bundelpost

Wij hebben een bestek opgesteld en krijgen als reactie dat een bundelpost / samengstelde post altijd met een '99 post moet beginnen.
Klopt dit? En zo ja, waar kan ik dit vinden?

Bij voorbaat dank voor uw reactie

Lees meer over: bundelpost
1 antwoord
Profielfoto van Jelle Zeelenberg Jelle Zeelenberg
2 maanden geleden

Beste Thijmen, 

De hoofcode van een gebundelde resultaatsverplichting is eigenlijk altijd een 99 post, omdat voor gebundelde posten geen standaard teksten beschikbaar zijn in de RAW-catalogus. Dit volgt uit de RAW-handleiding, zie met name hoofdstuk 00.03 en 00.04. Gemakshalve licht ik een en ander hieronder nog even kort toe.

Een resultaatsverplichting wordt in het bestek gekenmerkt door het zes cijferig bestekspostnummer, dat eindigt op een ‘0’ (nul). Er wordt dan ook gesproken van een ‘nulniveau’. Betaling en verrekening vindt plaats op dit ‘nulniveau’. Ook een gebundelde post wordt gekenmerkt door een bestekspostnummer dat eindigt op een ‘0’, alleen hangen daaronder nog verschillende subposten, eindigend op ‘1’, ‘2’, etc., met ieder een eigen hoofdcode.

Voor gebundelde posten zijn geen standaard teksten beschikbaar in de RAW-catalogus, en dus moet de bestekschrijver een eigen tekst samenstellen. Een eigen tekst wordt in de RAW-systematiek gekenmerkt door het gebruik van het getal 9. Bij het samenstellen van de hoofdcode moet zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij het nummer van de relevante werkcategorie en subwerkcategorie uit de catalogus, waarna wordt afgesloten met het volgnummer 99.

Hieronder ter illustratie een vereenvoudigd voorbeeld uit een willekeurig RAW-bestek:

Bestekspostnummer                Hoofdcode                   Omschrijving

700010                                        511599                          Maaien natuurlijke oevers

700011                                        512503                          Maaien grasveld

700012                                        511506                          Maaien kruidachtigen

70001                                       511504                          Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds

Een uitgewerkt voorbeeld is ook te vinden op pagina 33 van het RAW-cursusbestek.