Vraag
Jacques Teunissen 3 maanden geleden

“In een RAW-bestek staat ‘tot onderkant verharding’. Moet dit worden uitgelegd als tot de onderkant van de asfalt-, beton- of elementenverharding of behoort in dit geval ook de funderingslaag van steenmengsel tot de verharding?”

Lees meer over: Vraag antwoord
3 antwoorden
André Gort
3 maanden geleden

Om onduidelijkheden te voorkomen, zou ik in het bestek vermelden "tot onderkant verhardingsconstructie". Hierbij zit de funderingslaag op zeker inbegrepen. Alleen de verharding zou kunnen duiden op het verhardingsoppervlak waarover wordt gereden of gelopen.

Ron Reijnders
3 maanden geleden

MIsschien eerst de vraag wat concreter maken? Wat moet er tot die onderrkant?  Ik kan me zo snel geen voorbeeld voor de geest halen waarbij  dit kan spelen.
Als het ontwerp asfalt op steenkorrel op zand is, kan je moelijk het zand tot onderkant van het asfalt aanbrengen.
Ik kan me voorstellen dat dat per geval anders kan zijn. 9 vd 10 keer zal evident zijn wat er wordt bedoeld, we worden tenslotte allemaal geacht vakkundig te zijn (OG en ON) 

Marcel Visser
3 maanden geleden

Verharding betreft de laag (of lagen) van asfalt, beton of betonstraatstenen of gebakken klinkers. Dus met alleen de informatie uit de vraag is het antwoord dat de funderingslaag van steenmengsel daar niet bij hoort. 

De verharding plus fundering (in welke vorm dan ook) heet verhardingsconstructie, zoals Andre schrijft.
En deze liggen samen op de aardebaanconstructie. dat kan alleen de bewerkte bestaande ondergrond zijn, of de bestaande ondergrond met daarop een laag zand (zandbed).

HomeGroepen