Vraag
Eric Gordijn 8 maanden geleden

Uitvoering stroefheidsmeting verzuimd te vermelden. Is dit meerwerk of blijft het een eis aan het resultaat en dus een verplichting?

Als het bestek heeft verzuimd te vermelden dat de stroefheid moet worden gemeten volgens proef 72, methode 2010/50 òf 2010/70 volgens 81.22.11 lid 01, mag de opdrachtnemer het uitvoeren van de stroefheidsmeting dan als meerwerk opvoeren of blijft het een eis aan het resultaat en dus een verplichting.

Lees meer over: Stroefheidsmeting
1 antwoord
Ron Reijnders
7 maanden geleden

U zegt "of blijft het een eis aan het resultaat en dus een verplichting"

Een leuke vraag maar n.m.m. een onjuist geformuleerde logica. Dit baseer ik op de algemene kennis over hoe de RAW-systematiek in elkaar zit. De zogeheten zevendeling en de UAV.
Een eis aan de uitvoering  (art. **.*2.**) zegt alleen iets over aan welke eigenschappen iets moet voldoen. De UAV zegt  dat de directie controleert (en dus meet). Overigens zegt de UAV niet dat er gemeten MOET worden en zegt ook niets over de intensiteit van meten.
Art. **.*7.** zegt hoe je iets meet (voorzover dat niet al ergens is vermeld bijvoorbeeld in een proef of NEN blad  of in een *2 bepaling staat).
Art. **.*5.** zegt waar de bijbehorende plichten van de aannemer staan. Daarin kan deze meetplicht naar de aannemer zijn verschoven. In dit geval lees ik hier geen plicht m.b.t. de stroefheid. 
Art. **.*4.** zegt  ook nog iets wat hier mee te maken kan hebben. Namelijk de kwaliteitsborging (de meteingen die de aannemer zelf moet verrichten).  In art. 81.24.01 staan een aantal zaken opgesomd. Daar wordt de stroefheid niet in genoemd. (dat vind ik ook wel begrijpelijk want  de stroefheid kan je pas achteraf meten en niet tijdens het proces) 
Mijn voorzichtige conclusie is dan dat we voor de stroefheid terugvallen op de UAV. 
Mijn visie is daarom dat de aannemer niet zomaar ongevraagd kosten in rekening mag brengen. Dat mag alleen als de directie daar om heeft gevraagd. (dat de snelheid niet is genoemd staat er mijns inziens totaal los van)   

Maar ik geef mijn visie graag voor een andere, want ik ben geen asfaltspecialist. 
     

HomeGroepen