Vraag
Joost de Natris 7 maanden geleden

is een naar het Engels vertaald RAW bestek geldig / passend binnen RAW werkwijze, De Standaard, UAV en de juridische bepalingen?

Een buitenlandse opdrachtgever op NL-grondgebied wil een RAW bestek in het Engels vertaald hebben en dat als contractdocument laten dienen. Dit zodat de opdrachtgvever weet wat hij contracteert en ook om buitenlandse aannemers een kans te geven. De Nederlandse versie wordt als bijlage inzichtelijk, maar de Engelse vertaling is de grondslag van het contract.

De RAW-software genereert geen engelse besteksteksten.
Is een vertaling (juridisch) geldig en passend binnen de RAW-werkwijze met verwijzigen naar De Standaard de UAV en juridische bepalingen?
Is hier ervaring mee, wat is julie advies?

Lees meer over: vertaling engels
5 antwoorden
Henk Deenik
7 maanden geleden

Beste Joost,

Ervaring hiermee is mij niet bekend, maar uit praktische overwegingen lijkt het mij niet aan te bevelen.

Een RAW-bestek vertalen naar het Engels is één, maar... in het bestek worden de Standaard RAW Bepalingen van toepassing verklaard. De Standaard is bij mijn weten niet in het Engels verkrijgbaar: ga je die ook (laten) vertalen?
In de Standaard wordt de UAV van toepassing verklaard: geen idee of die in het Engels verkrijgbaar is.
In de UAV wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard (bijvoorbeeld wetboeken en jurisprudentie...), die nederlands als de voertaal hanteert: ga er maar aan staan.
...en dan laat ik de tekeningen en (nota van) inlichtingen nog even buiten beschouwing.
Los daarvan: alle partijen zullen naar Nederlandse maatstaven moeten werken met alle ins en outs van de RAW-systematiek.

Een praktische oplossing ligt voor de hand overigens, bedenk ik me... buitenlandse aannemers zullen een Nederlands adviesbureau in de arm nemen om in te schrijven en de opdracht uit te voeren, waarbij de Engelse vertaling informatief is naar de opdrachtgever en het Nederlandse exemplaar contractdocument blijft. Bij een Engelstalig contractdocument wil je toch niet dat een fout in de vertaling aanleiding is voor een misverstand tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?
Wat me doet denken aan "Indien toepassing van deze regels geen uitkomst biedt, wordt de tegenstrijdigheid, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie het bestek is opgesteld." (bron: UAV 2012 par. 2 lid 4 sub c).

Dit antwoord valt volgens mij in de categorie "Mooier kunnen we het niet maken." Maar... er zijn misschien mensen die er wél ervaring mee hebben en hier iets positiever op reageren: we wachten het af.

Kortom... succes.

Met vriendelijke groet,

Henk Deenik

Ron Reijnders
7 maanden geleden

RAW is al geëxporteerd vertaald naar meerdere landen dus in beginsel lijkt me geen enkel probleem. Maar een vertaling in RAW ? Met de standaard software kan dat uberhaupt niet want die is geënt op deel niet wijizgbare teksten.  maar wat heet niet kunnen alles kan uiteraard. 

Ik verbaas me wel over 2 andere opmerkingen van u.
1.
U stelt  "om zo bedrijven uit andere landen een kans te geven."  die kans hebben ze altijd. RAW heeft niets te maken met welke bedrijven een kans maken. De opdrachtgever bepaald dat door zijn  aanbestedingsregime.   
2.
 "zodat de opdrachtgvever weet wat hij contracteert ......  De Nederlandse versie wordt als bijlage inzichtelijk, maar de Engelse vertaling is de grondslag van het contract. 
Dat vind ik een vreemd uitgangspunt.
Dat zou betekenen dat als er een vertaalfout inzit we er van uitgaan dat de oorspronkelijkkle nederlendse tekst dus NIET bedoeld was.  Das reuze fijn voor het nederlandse bedrijf dat inschrijft (NOT)  Dat er een engelse vertaling wordt gemaakt als niet juridisch bindende service voor de OG en voor evt. buitenlandse bedrijven  lijkt mij veel meer voor de hand liggend.  De kans dat er wat fout gaat lijkt me juist groter als je de engelse versie bindend laat zijn. zeker als een nederlands bedrijf het werk uitvoert.  

Paul Jansen
7 maanden geleden

Om een lang verhaal kort te maken (en de discussie hiermee te sluiten): Als een buitenlandse opdrachtgever op Nederlands grondgebied een RAW bestek wil laten uitvoeren, dan moet dat in het Nederlands, is het Nederlandse RAW-bestek het contractdocument, en is de Nederlandse uitgave van de Standaard RAW Bepalingen (inmiddels vigerende jaarversie 2020) daarop van toepassing. Verder geldt uiteraard ook onverkort de Nederlandse wetgeving.

Er bestaat geen Engelse vertaling van de actuele RAW (noch Resultaatsbeschrijvingen, noch Standaard Bepalingen) en bestekmaaksoftware mag zonder uitdrukkelijke toestemming van CROW ook geen bestek in het Engels produceren (die toestemming zullen de liceitnehouders overigens nu ook niet krijgen).

Als een buitenlandse opdrachtgever of buitenlandse aannemer dat wil, is hij dus zelf verantwoordelijk voor eventuele vertaling. Maar de Nederlandse versie blijft altijd het contractdocument, resp. de grondslag voor het contract. Een Engelse vertaling van een RAW-bestek of Standaard Bepalingen kunnen kan dus hooguit ter informatie, een bijlage zijn, maar heeft contractueel, juridisch dus nooit enige zeggingskracht.

Joost de Natris
7 maanden geleden

dag Paul, 
dank voor je reactie.

Je schrijft "...dan moet dat in het Nederlands,.."Kun je aangeven van waaruit dat moet? Is dat wettelijk verplicht? Is dat een voorwaarde van CROW of vanuit de RAW bepalingen? 

Mag een NL bestek (dat in licentie vervaardigd is) naar het Engels vertaald worden?
Of overtreed je dan regels van de RAW / CROW / licentie-overeenkomst?

De vraag is dan hoe het dan zit geldigheid van vertaalde besteksteksten? (nog los van evt foutieve vertalingen). Alle relaties tussen standaard besteksteksten, de Standaard en overige bepalingen zijn natuurlijk in het NL onderling afgestemd. Maw: als het niet de originele NL besteksteksten zijn, is de RAW systematiek en alle bijkomende bepalingen dan nog wel van kracht?; mag je met een Engelse vertaling wel verwijzen naar RAW-bepalingen en systemen?

Ron Reijnders
7 maanden geleden

Joost, misschien kan ik via mijn connecties wel een engelse versie van de UAV voor je regelen en of een oudere engelse versie van de Standaard (als hulpmiddel dus). ;-)   

HomeGroepen