Nieuwsbericht

Gewijzigde regelgeving voor Aziatische duizendknoop

14 januari 2022 | 1 minuut lezen

Op 1 januari 2022 is het nationale handelsverbod op Aziatische duizendknoop in werking getreden. Het verbod heeft niet alleen betrekking op het verhandelen van de planten, maar onder andere ook op het transport van grond waarin delen van deze planten kunnen voorkomen.

In de Nieuwsbrief Stad+Groen stond recent een artikel die nader ingaat op de introductie van dit handelsverbod. Tevens bevat het artikel een uitgebreide juridische analyse door Rijkswaterstaat wat de gevolgen kunnen zijn voor grondtransport.

Een samenvatting van deze analyse kun je hier raadplegen.

In het verbod is een uitzondering gemaakt voor transport dat plaatsvind in het kader van bestrijding, uitroeiing en beheersing van Aziatische duizendknoop. Resultaatsbeschrijvingen opgenomen in RAW voor het afvoeren van (resten van) Aziatische duizendknoop blijven nog steeds bruikbaar en met dit gebruik wordt voldaan aan de eisen uit ‘Het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen’.

Voor opdrachtgevers is het wel belangrijker om aannemers er op te wijzen dat zij bij verdachte locaties direct melding doen. Transport van (resten van) Aziatische duizendknoop, bewust of onbewust, en al dan niet aanwezig in grond kan leiden tot overtreding van het verbod en daarmee tot een economisch delict.

Lees hier het volledige artikel in Stad + Groen.