Nieuwsbericht

De gedragscode Provinciale infrastructuur is beschikbaar

Profielfoto van Barbara Hasselaar
1 september 2021 | 1 minuut lezen

Vanaf augustus 2021 is de nieuwe ‘Gedragscode provinciale infrastructuur’ goedgekeurd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en ondertekend door de minister van infrastructuur en waterstaat. De gedragscode is gratis beschikbaar op de website van RVO.

De gedragscode richt zich op de terreinen in beheer en/of onderhoud en/of eigendom van de provincies, hoofdzakelijk provinciale (water)wegen en bijbehorende bermen. In de gedragscode is vastgelegd hoe provincies zorgvuldig omgang waarborgen met in het wild levende beschermde planten en dieren en hun directe leefomgeving  bij beheer, onderhoud en (kleinschalige) ruimtelijke ingrepen.  Deze gedragscode vervangt de gedragscode uit 2013.

Werkgroep
Deze gedragscode is in opdracht van het Vakberaad Beheer en Bouw (VBB) van de gezamenlijke provincies opgesteld. Onder begeleiding van CROW, heeft een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de 12 provincies de gedragscode inhoudelijk vormgegeven. Ook idverde, het groene architecten-en ingenieursbureau heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze gedragscode. Het beheer van de gedragscode en toekomstige actualisaties is voortaan bij BIJ12 belegd.