Nieuwsbericht

Maak kennis met: Rende Petersen directeur Petersen Civiele Techniek

Profielfoto van Barbara Hasselaar
18 november 2020 | 3 minuten lezen

Op donderdag 22 april is Rende Petersen een van de sprekers bij de Online themasessie Tijdelijke verkeersmaatregelen.
Rende is eigenaar van Petersen Civiele Techniek. Hij treed op als zelfstandig adviseur UAV/RAW en is daarnaast werkgroeplid RAW hoofdstuk 62, Tijdelijke Verkeersmaatregelen. Een betrokken professional die andere gebruikers ook meeneemt in de praktische toepassing van de RAW-systematiek.

We maken graag nader kennis met hem.

Naam: Rende Petersen
Werkzaam bij: Petersen Civiele Techniek, sinds oprichting in 1995
Functie: Directeur/eigenaar
Hobby’s: Schilderen, (kunst-) geschiedenis en ik wandel graag.

Hoe ben jij terecht gekomen in de ‘RAW werkgroep’?

Mijn eerste werk als uitvoerder bestond uit een RAW-bestek. Het overzichtelijk vormgegeven bestek en het bijhouden van de geautomatiseerd bijhouden van de administratie heb ik als erg prettig ervaren. In 1995 ben ik als zelfstandig adviseur Petersen Civiele Techniek gestart op het gebied van de tijdelijke verkeersmaatregelen, toen nog CROW-publicatie 35. Omdat tijdelijke verkeersmaatregelen toen en nu vaak ook nog niet afdoende duidelijk zijn omschreven in de bestekken ging mij advies steeds vaker over hoe de UAV en de RAW-systematiek geïnterpreteerd en uiteindelijk afgerekend moesten worden.

In het begin gaf ik advies en training die vooral was gericht op de tijdelijke verkeersmaatregelen maar in de loop van de jaren is daar dus de RAW-systematiek als geheel en de UAV 2012 bijgekomen. In 2008 heb ik het UAV- spel ontwikkeld om de lastige materie van UAV en RAW op een speelse manier bij vooral de directe gebruikers helder te maken.

Vorig jaar ben ik lid geworden van de werkgroep actualisering Hst 62 Tijdelijke Verkeersmaatregelen. Ik heb contact gezocht met Jeroen van Haasteren naar aanleiding van een advertentie in de nieuwsbrief van NL-ingenieurs waar een vertegenwoordiger werd gezocht vanuit de ingenieurs en adviesbranche voor het helpen actualiseren van hst 62.

Hoe lang ben je hierin al werkzaam?

Sinds 1984 direct als uitvoerder van wegenbouwprojecten en sinds 1995 als zelfstandig adviseur en trainer.

Wat vind jij het mooiste aan je werk/deelname aan de RAW werkgroep?

Het kunnen helpen daar waar discussie is of soms zelfs onmacht, over hoe een verschil van mening opgelost kan worden.

Wat is jouw belangrijkste vraag/behoefte/wens rondom de RAW-systematiek?

Een betere toetsing op ‘rare bestekken en rare besteksomschrijvingen’, het liefst voordat de bestekken op de markt gebracht mogen worden.

Bestekschrijvers eerst ‘buiten’ ervaring op laten doen voordat ze een bestek ‘mogen’ gaan maken en ze vervolgens aan de hand meenemen.

Een wens die ik heb is dat er in de bestekschrijfsoftware een mogelijkheid wordt gecreëerd waardoor ingenieursbureaus ook met eigen blauwe helpteksen kunnen werken. Een bureau kan dan op deze manier risico’s beter duidelijk maken aan haar bestekschrijvers en is controle van bestekken op de betreffende risico’s ook eenvoudiger te doen.

De optie om met ‘blauwe ‘ helpteksten te werken is er wel maar is tot op heden alleen aan CROW voorbehouden.

Geef aan bij welk(e) RAW thema’s/onderdelen jij betrokken bent? En geef kort aan vanuit welke rol of werkzaamheden.

Vooral bij de hoofdstukken die te maken hebben met wegenbouw, zoals, hst 22 Grondwerk, hst 25 Riolering, hst 62 Tijdelijke verkeersmaatregelen, hst 83 Elementenverhardingen en met name hst 01 Algemeen en Administratief.

We zijn druk bezig met de opmaat naar de RAW 2020. Welke verbeterpunten zie jij liggen/zijn in ontwikkeling met name op het verder inhoudelijk uitbreiden van de RAW 2020?

De RAW-systematiek wordt continu tegen het licht gehouden waardoor de inhoud actueel blijft. Het deel binnen het vakgebied waarin ik mij begeef is voldoende in de systematiek opgenomen.

Welke grote behoefte zie jij op het gebied van de RAW-systematiek? En hoe zou je hier aandacht aan willen schenken?

Ingenieursbureaus meer helpen bij het maken van een goed bestek door meer korte instructie op de werkvloer.

Waarvoor kan men bij jou terecht op het gebied van de RAW-systematiek?

Alle vragen die te maken hebben met de RAW-systematiek en vooral met vragen over verrekening van meer- en minderwerk.

Welke vraag over de RAW-systematiek zie jij vaak voorbijkomen?

Vraag: In hoeverre mogen/moeten Uitvoeringskosten verrekend worden in het geval van bestekswijzigingen?

Antw: Als de Directie een bestekswijziging opdraagt aan een aannemer waarbij ook voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding is inbegrepen dan dienen de daartoe benodigde kosten, alsook AK en W/R, in de kosten van de wijziging te worden meegenomen, bijvoorbeeld als percentage Uitvoeringskosten. Omdat in de UAV of de RAW-systematiek geen standaardregeling hiervoor is opgenomen zal per project hierover iets afgesproken moeten worden, bijvoorbeeld in het bestek of in het startoverleg

Aan welke RAW-expert wil jij het estafettestokje doorgeven? En waarom?

Peter Hoekman van WBS Projectmanagement.
De reden waarom ik het stokje graag doorgeef aan Peter is dat ik hem jaren geleden heb leren kennen als een gedreven RAW-bestekschrijver en op dit moment met hem samenwerk in een directievoeringsteam waarbij zijn ‘RAW-kennis’ het project zeer ten goede komt