Vraag
Guido Groet 1 jaar geleden

Is het wel of niet opnemen van randvoorwaarden bij het opstellen van een straatwerkplan verplicht?

Ik kreeg op kantoor de vraag of het verplicht is om de randvoorwaarden en beperkingen voor het mechanisch aanbrengen van bestratingsmaterialen uit te schrijven, veel van die randvoorwaarden zijn open deuren, omdat je als bestekschrijver het werk goed kent. In het bestek staat vermeld waar welke materialen verwerkt worden, dus het voelt wat dubbel op om beperkingen te bepalen in deel 3. In de Standaard staat onder 83.13.02 dat er bij het opstellen van het straatwerkplan rekening gehouden dient te worden met de randvoorwaarden gesteld in het bestek, maar als die niet opgenomen zijn in het bestek, kan er geen rekening mee gehouden worden.

Ik zie bestekken voorbij komen waar in art. 83.13.02 alleen wordt aangegeven dat een straatwerkplan verlangd wordt, maar verder geen randvoorwaarden zijn gedefinieerd.

Lees meer over: straatwerkplan
2 antwoorden
Profielfoto van Niek van Onna Niek van Onna
1 jaar geleden

Beste Guido, via het GWW normenoverzicht is de pulicatie verantwoord aanbrengen elementenverharding van toepassing verklaard in de systematiek. deze regelt in par 4.1. dat de OG onderstaande informatie verstrekt in het bestek:

Op basis van het ontwerpproces inventariseert de opdrachtgever de mogelijke beperkingen ten aanzien van mechanisch verwerken en legt deze vast in het bestek of contract. Het bestek of contract omvat ten minste:
a. Een inventarisatie van de toe te passen materialen (nieuw en hergebruik).
b. Een beschrijving van situaties naar werkruimte en bijzondere situaties.
c. Informatie over de opslag van materialen.
d. Informatie over de kwaliteit van de uit het werk komende, te hergebruiken materialen en de nieuwe materialen, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen, inclusief de wijze van ter beschikking stellen.
e. Gegevens over de fasering van de werkzaamheden.
f. Een opsomming van gebruikte verbanden met hoeveelheden en een indicatie van verbandwisselingen.
g. Een voorlopige inschatting op basis op basis van het stappenplan (figuur 1), de matrix (bijlage I) en de basiseisen (zie paragraaf 3.2). In de opdrachtverlening wordt overeengekomen dat de (onder)aannemer de uitgangspunten aan de hand van dit afwegingskader definitief vaststelt en zich hieraan houdt bij de uitvoering.

In paragraaf 4.2 staan nog meer zaken t.a.v de opdrachtgever en het straatwerkplan geregeld. Deze publicatie is een praktische vertaling vanuit o.a. de arbowetgeving en moet een opdrachtgever dus volgen. 

Kijk dus een keer in de publicatie, daar vind je alle achtergronden! Hopelijk heb ik je hiermee kunnen helpen.

groet Niek

Profielfoto van Ron Reijnders Ron Reijnders
9 maanden geleden

Guido, ik leef met je mee, bij een goed bestek is alles al vermeld op de geëigende plekken. Ik zie het straatweerk plan ook vaak als een zinloze herhaling van zetten. En het door OG noemen van de randvoorwaarden ook.  De kans op tegenstrijidgheden neemt wezenlijk toe. Ik ben nooit enthousiast geweest over dat plan.