Vraag
JFP Jansen 2 jaar geleden

Ik heb een welles nietes situatie met een aannemer. Een niet verrekenbare bestekspost die helemaal niet gebruikt wordt komt volgens ons met afrekenen op 0 (nul), volgens de aannemer heeft hij recht op 10% .

Het betreft een werk (Amersfoortseweg te Doorn) met een uitgebreide EMVI paragraaf waarin de aannemer zelf hun emvi maatrelen moesten bepalen en afprijzen. De EMVI maatregelen zijn als een apart bestek behandeld.

Het betreffen twee posten voor het subtotaal van de inschrijfstaat met emvi maatregelen.

100030 Leveren en aanbrengen asfalt t.b.v. tijdelijke verbreding.  105 ton niet verekenbaar

100050 Leveren en uitvullen asfalt t.b.v. tijdelijke verbreding.  300 ton niet verekenbaar

Tijdens het werk bleek  het mogelijk om door een andere fasering en werkwijze de tijdelijke verbreding te laten vervallen.

Dit heeft op de emvi inschrijfstaat geresulteerd in minderwerwerk en een onderschrijding van de EMVI aanneemsom waarop de in de afrekening de 10 procent regeling volgens UAV artikel 35 lid 5 is toegepast.

Daarnaast stelt de aannemer dat hij recht heeft op 10% van de prijs van de niet uitgevoerde post en beroept zich daarbij op de UAV artikel 38 lid 2.

Volgens ons gaat dat artikel over de mogelijkheid om een nieuwe billijke prijs af te spreken als je meer dan 10% afwijking hebt. Bovendien gaat het dan om geschatte hoeveelheden en niet over een niet verrekenbare post.

4 antwoorden
Johnny Molema
2 jaar geleden

UAV par 38 lid 2 gaat over een geschatte hoeveelheid en dat bij afwijking van meer dan 10 % over die hoeveelheden, die in het bestek zijn beschreven, mag de ON over dit verschil een afgesproken prijs afspreken.  Dit is  van toepassing voor het minder- en meerwerk. In uw geval worden de besteksposten niet uitgevoerd en moet u hiervoor een afspraak maken met de ON over het minderwerk. Vraag is wie met de wijziging is gekomen de OG of de ON. De opmerking die ON maakt is ieder geval niet juist.

Henk Deenik
2 jaar geleden

38.2 is van toepassing op de (losse) bestekspost op zich. Het niet doorgaan betreft hier een bestekswijziging (par. 36). Ipv het één komt het ander: plussen en minnen en de prijs overeenkomen.

(onbekend)
Bas Huisman
2 jaar geleden

Belangrijk is om te weten dat het hier een bestekswijziging betreft (zie de definitie in par. 36 lid 1 van de UAV). Van een afwijking op hoeveelheden is alleen sprake bij een ongewijzigd werk. En dat is hier niet aan de orde.

Dat een aannemer recht heeft op 10% van een gedeelte van een niet uitgevoerde post horen we overigens vaak. Zodra wordt doorgevraagd wordt duidelijk dat deze "10%-regeling" niet bestaat en dat dit dus ook niet in het contract zo is afgesproken.

Zie ook en vooral onze RAWeetjes op dit gebied: "Geven afwijkende bestekshoeveelheden recht op verrekening". Er zijn 2 delen die deze vraag beantwoorden. Maar nogmaals: in deze case is er geen sprake van een afwijking op hoeveelheden maar van een bestekswijziging.  

https://www.raw.nl/thema/gebruik-van-raw/blog/45-geven-afwijkende-bestekshoeveel-heden-recht-op-verrekening-deel-1-hoeveelheden-resultaatsverplichting

Als laatste: het klopt dat het in paragraaf 38 lid 2 van de UAV gaat om afwijkingen van geschatte hoeveelheden. In een RAW-bestek geldt dezelfde regeling ook voor niet-verrekenbare hoeveelheden. Dit is terug te vinden op de eerste pagina van deel 2.2 van een RAW-bestek.

Ron Reijnders
2 jaar geleden

Ik sluit mij 100 % aan bij wat al is gezegd. par. 38.2 is niet van toepassing op deze situatie. 
U zegt "Bovendien gaat het dan om geschatte hoeveelheden en niet over een niet verrekenbare post." deze ontgaat mij dan weer want in RAW kennen deze 2 soorten van hoeveelheden dezelfde regeling. 

Wat mij echter van de CROWers verbaast is dat ze niet ingaann op par. 35.5.
Of par. 35.5 van toepassing is, is voor mij  namelijk helemaal niet 100 % zeker. 
Ik begrijp dat u van 1 contract 2 'administratieve contracten' heeft gemaakt (het bestek en de emvi werkzaamheden van dat contract). 
Ik zie dat als een leuke administratieve (!) variant  (daar hou ik altijd wel van als iemand iets buiten het normale bedenkt)
Maar in de kern zie ik dat als 1 totaalcontract.  N.m.m. is par. 35.5 van toepassing op het totale contract dus moet je kijken of er minder omzet is dan de 2 contracten tesamen. (en niet van 1 contract). Stel dat u  het als 1 contract had opgelost dan had de ON mogelijk ook geen recht op saldo winstdervingsvergoeding. 

NB ik heb de bijlages niet gedownload dus is mijn antwoord op grond van uw overigens uitstekende beschrijving. Mijn complimenten!     

HomeGroepenRAW Vacatures