Nieuwsbericht

RAW en Ecologische groenbeheer

30 november 2021 | 1 minuut lezen

"Kruiden verdwijnen uit wegbermen", dat is de titel van het artikel in Stad en groen dat duidelijk maakt dat we moeten voorkomen dat wegbermen dichtgroeien met ruigtesoorten, bomen en struiken, en hierdoor dus de kruidachtige verdringen. Daarom is de aanbeveling gedaan om vaker te maaien en het maaisel hierna goed af te voeren. 

Bermbeheer
Het beheer van wegbermen verschilt per beheerder, maar doorgaans is het de bedoeling om bermen niet te laten verruigen en te laten dichtgroeien met struiken en bomen. De bedoeling daarvan is om bloemrijke bermen te verkrijgen en een vermindering van de voedselrijkdom van de bodem. Bijkomend voordeel is dat het onderhoud goedkoper is.

RAW en ecologische beheer
Het bovenstaande artikel sluit mooi aan bij het ecologisch beheer dat is opgenomen in de Standaard RAW bepalingen. Onlangs zijn deze bepalingen in de Standaard RAW Bepalingen 2020; Wijziging september 2021 aangepast.

Het gaat hierbij om:

  • Groenvoorzieningen Hoofdstuk 51, deelhoofdstuk 51.0 Groenvoorzieningen, algemeen - 51.03.05 Ecologisch beheer
  • Groenvoorzieningen Hoofdstuk 51, deelhoofdstuk 51.1 Water en watergangen - 51.12.05 Ecologisch beheer
  • Groenvoorzieningen Hoofdstuk 51, deelhoofdstuk 51.2 Gras en kruidachtigen - 51.22.06 Ecologisch beheer

Benieuwd naar de inhoud van deze bepalingen? Download deze dan hier.