Verduurzaming RAW

Je kunt echt impact maken met het goed beheren van de RAW-systematiek!

RAW collega Balder Ketelaars stelt zich voor, "het is mooi om voor mijn werk met een veelvoud aan RAW-experts in contact te komen".

Van signaal naar doorontwikkeling – Duurzaamheid als standaard

Tom de Water is gastredacteur geweest voor DGWW, de Digitale inspiratieplek en kennisplatform voor Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur!

Wat te doen na de Verkenningsmiddag MKI in het RAW-bestek?

De 1ste Verkenningsmiddag is achter de rug. Het is nog te vroeg voor een rode draad maar wel een eerste terugblik.

RAW-systematiek;
het kader om afspraken in bouwcontracten
te maken en goed vast te leggen.

Een platform voor kennis, projecten, nieuws, en nog veel meer omtrent de RAW-systematiek.

976 Posts
1.306 Professionals

Nieuws

Tervisielegging RAW-deelhoofdstuk 80.1, fase 1 - Verhardingslagen van steenmengsel

Een RAW-werkgroep is actief met de herziening van het complete RAW-deelhoofdstuk 80.1 – Funderingslagen van steenmengsel. De werkzaamheden worden gefaseerd...

Je kunt echt impact maken met het goed beheren van de RAW-systematiek!

RAW collega Balder Ketelaars stelt zich voor, "het is mooi om voor mijn werk met een veelvoud aan RAW-experts in contact te komen".

Waar zouden we zijn zonder de RAW-helpdesk?

En waarvoor kun je terecht bij de RAW-Helpdesk? RAW collega Herbert Gijssel neemt ons mee.

Van signaal naar doorontwikkeling – Duurzaamheid als standaard

Tom de Water is gastredacteur geweest voor DGWW, de Digitale inspiratieplek en kennisplatform voor Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur!

Vraag & Antwoord

Marcel Heijmans 5 dagen geleden

Indexering raambestekken

Ik heb een vraag over het toepassen van indexering binnen een raamcontract. Het is mij niet geheel duidelijk of de...
Joost Verheijen 5 dagen geleden

Vervoeren naar inrichting in het kader van de omgevingswet.

Goedemorgen, Bij bestekposten, waarbij materiaal vrijkomt, beschrijven we vaak "Vrijgekomen materialen vervoeren naar...

Documenten

Vastgestelde RAW-teksten Proef 66: Bepalen van de verdichtingsgraad van asfalt

De teksten voor Proef 66 zijn op vrijdag 2 februari 2024 vastgesteld.Herziening van proef 66 is voortgekomen uit problematiek die is besproken bij de permanente werkgroep Asfaltverhardingen...

Handreiking Duurzaamheid in RAW

Duurzaamheid in RAW is ook nu al mogelijk!

Normenoverzicht gww

In de Standaard RAW Bepalingen is opgenomen dat CROW periodiek het Normenoverzicht gww opstelt en publiceert.