Errata Standaard RAW Bepalingen 2020

In dit ‘Errata’ is een aantal correcties op de Standaard RAW Bepalingen 2020 opgenomen. Deze correcties hebben betrekking op fouten die ondanks de zorg die aan het opstellen van de Standaard is besteed zijn opgetreden. Deze fouten kunnen gevolgen hebben voor de overeenkomst waarop de Standaard RAW Bepalingen 2020 van toepassing wordt verklaard.

Wij wijzen erop dat de Errata niet gezien moeten worden als een ‘Wijziging op de Standaard’ overeenkomstig artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen.

De Errata hoeven niet afzonderlijk van toepassing te worden verklaard. Het van toepassing zijn is geregeld in artikel 01.01.01 lid 01 van het Algemeen Besteksbestand RAW.

De errata zijn tevens aangepast in de Online Kennismodule Contracteren-RAW 2020, errata november 2020. Hierin zijn tevens een aantal tekstuele en redactionele correcties doorgevoerd die u niet in deze errata aantreft. Het betreft voornamelijk de correctie van schrijffouten en leestekens. 

Download de Errata.