Opgenomen in de jaarversie 2020 van de RAW-systematiek

Actualisering Deelhoofdstuk 52.5 – Kust- en oeverwerken – Gebonden bekledingsconstructies en Proeven

Actualisering deelhoofdstuk 52.5
Download

 

Herziening Hoofdstuk 81 ‘Bitumineuze verhardingen’ en enkele bijbehorende Proeven - maart 2020

Herziening hoofdstuk 81
Download


Hoofdstuk 17, juni 2019

Actualisering Hoofdstuk 17 Verontreinigde grond en verontreinigd water
Download


Actualisering beeldkwaliteit - December 2018

Actualisering beeldkwaliteit
Download


Nieuwe paragraaf 01.26 Social return – januari 2017

Nieuwe teksten voor de Catalogus Bepalingen en de Handleiding RAW-systematiek.
Download


Paragraaf 01.21 RAW-raamovereenkomst - juli 2016

Redactionele aanpassingen en verbeteringen ten opzichte van de versie uit de Standaard 2015.
Download