Ter visie liggend

Actualisering Deelhoofdstuk 51.5 Bomen

Voor de bomensector gelden 3 standaardwerken: het Stadsbomenvademecum van IPC Groene Ruimte, Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen en de Standaard RAW Bepalingen.

Mede op verzoek van de Branchevereniging VHG, heeft CROW het deelhoofdstuk 51.5 Bomen herzien en daarmee getracht de 3 standaardwerken op elkaar af te stemmen. Uitgangspunt hierbij is dat de Standaard RAW Bepalingen als onderdeel van de RAW-systematiek zich richt op de eisen gesteld aan het in het bestek verlangde resultaat en aan de te volgen procedures.

Naast een algehele herziening van het deelhoofdstuk, is onder andere speciale aandacht besteed aan de plantgarantie, ziekte en plagen, eisen aan het plantmateriaal, snoei, verankering en het verplanten van bomen.

Commentaar
Uw schriftelijk commentaar ontvangen wij graag vóór 10 januari 2020.

Bij voorkeur per e-mail (aan: jacques.teunissen@crow.nl) met argumentatie en onderbouwde voorstellen voor verbetering, in het tabel-formaat van de bijbehorende commentaar-sjabloon.

Bekijk hier de tervisielegging “Actualisering Deelhoofdstuk 51.5 Bomen”
Download het commentaarformulier

Actualisering Deelhoofdstuk 62.1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

De belangrijkste redenen voor de actualisering van bepalingen en resultaatsbeschrijvingen met betrekking tot deelhoofdstuk 62.1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering zijn:
 
-    het gebruik van eigen teksten in plaats van de standaard teksten;
-    de vraag om verbetering van de aansluiting bij het werkproces van (onder)aannemers. Er is sprake van een veranderende verdeling van taken in de voorbereiding. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als verkeersplannen, engineering, etc;
-    de resultaatsbeschrijvingen voor rijplaten en schotten zijn niet voldoende geschikt voor het op de juiste manier beschrijven van deze hulpwerken. Met name het ontbreken van een aantal kostenbepalende gegevens en duidelijkheid over verplichtingen (en beperkingen) bij deze hulpwerken;
-    de vraag om verkeersregelaars en verkeersmeldingen een plaats te geven in de systematiek;
 
Tot 9 december 2019 kan commentaar op deze tervisielegging worden geleverd. Het commentaar zal worden verwerkt waarna de teksten definitief zullen worden vastgesteld volgens de gangbare procedures. 
 
Bekijk hier de tervisielegging “Actualisering Deelhoofdstuk 62.1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, november 2019”
Download het commentaarformulier

 

HomeGroepen