Opgenomen in de jaarversie 2015 van de RAW-systematiek

Actualisering RAW-systematiek aan UAV 2012

Dit onderwerp bestaat uit twee documenten. Hierin staan de aanpassingen in de RAW-systematiek als de bestekschrijver in het RAW-bestek de UAV 2012 van toepassing wil verklaren.

  1. Basisdocument Actualisering RAW-systematiek aan UAV 2012, januari 2013 - download
    Achtergronden en uitleg bij de aanpassingen in de RAW-systematiek.
  2. Actualisering RAW-systematiek aan UAV 2012, januari 2013 - download
    Het document dat bij het gebruik van UAV 2012 in RAW-bestekken van toepassing moet worden verklaard.


Deelhoofdstuk 81.2 Asfaltverhardingen- 6 november 2014

RAW-deelhoofdstuk 81.2 vervangt RAW-deelhoofdstuk 31.2. download

 

RAW Raamovereenkomst - 6 november 2014

Aanpassing pre-contractuele bepalingen
Herziening onderdeel Overeenkomsten met open posten
download

 

Nieuwe deelhoofdstukken 81.5 en 81.6 - Emulsieasfaltbeton I en II - september 2014

Herziening en uitbreiding onderdeel Emulsieasfaltbeton download

 

Aanpassingen en uitbreidingen Verhardingen II en Funderingslagen- september 2014

  • Nieuw deelhoofdstuk 31.5 - Elementenverharding van natuursteen
  • Aanpassing deelhoofdstuk 31.4 - Straatwerk
  • Uitbreiding van deelhoofdstuk 28.2 - Gebonden funderingslagen
  • Uitbreiding van werkcategorie 28 - Funderingslagen met resultaatsbeschrijvingen
download

 

Nieuw RAW-deelhoofdstuk 41.6 Funderingselementen op basis
van grout - september 2014

Nieuw deelhoofdstuk bij Hoofdstuk 41 Funderingsconstructies download

 

Nieuw RAW-deelhoofdstuk 81.4 Oppervlakbehandeling II - september 2014

Nieuw deelhoofdstuk bij Hoofdstuk 81 Bitumineuze verhardingen download

 

Nieuw RAW-deelhoofdstuk 81.3 Oppervlakbehandeling I - september 2014

Nieuw deelhoofdstuk bij Hoofdstuk 81 Bitumineuze verhardingen download

 

Nieuw RAW-hoofdstuk 70 Beeldkwaliteit - september 2014

Nieuw hoofdstuk 70, nieuw paragraaf 01.24 download

 

Actualisering RAW-Hoofdfdstuk 25 Leidingwerk -  juni 2014

Actualisering deelhoofdstuk 25.1 Riolering - onderdeel Liggingseisen download


Actualisering RAW-Hoofdfdstuk 25 Leidingwerk -  april 2014

Actualisering deelhoofdstuk 25.1 Riolering - onderdeel Rioolreiniging download


Nieuw RAW-deelhoofdstuk 18.1 Kleinschalige baggerwerken -  Vastgesteld op 7 maart 2014

Nieuw deelhoofdstuk, uitbreiding werkcategorieën 01, 61 en 64. download
 

Wijzigingen in de RAW-systematiek vanwege CROW-publicatie 324 – 6 juni 2013

Wijzigingen in de RAW-systematiek vanwege CROW-publicatie 324 download


Uitbreiding RAW-hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen - 22-11-2012

Bomen in infrastructuur download


Wijziging RAW-hoofdstuk 21 Bemalingen

Wijziging RAW-hoofdstuk 21 Bemalingen download