Opgenomen in de jaarversie 2010 van de RAW-systematiek

Nieuw RAW-hoofdstuk 01 Algemene en administratieve bepalingen - Toepassing VISI-systematiek

Vastgesteld-VISI bepalingen voor opname in de RAW Standaard 2010 download


Actualisering RAW deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Herziening RAW deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen - juli 2010 download


Herziening RAW-deelhoofdstuk 22.4 Licht ophoogmateriaal

Herziening-RAW-deelhoofdstuk-22.4-Licht-Ophoogmateriaal download


Herziening RAW-deelhoofdstuk 41.1 Funderingsconstructies-Palen

Herziening RAW-deelhoofdstuk 41.1-Funderingsconstructies-Palen download


Nieuw RAW-hoofdstuk 41- Funderingsconstructies

Standaard RAW bepalingen, Algemeen besteksbestand RAW en RAW-Catalogus met resultaatsbeschrijvingen download


Nieuw RAW-deelhoofdstuk 50.4 Gladheidsbestrijding

Algemeen besteksbestand download
Technische bepalingen download
Resultaatsbeschrijvingen download
Handleiding download


Wijziging RAW-hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen

Technische bepalingen download
Resultaatsbeschrijvingen download
Handleiding download