Jaarlijkse release

Normaal gesproken publiceert CROW iedere 5 jaar een jaarversie van de RAW-systematiek. Omdat CROW met de RAW-systematiek sneller wil inspelen op ontwikkelingen in de markt komt hier verandering in. Ieder jaar komt er een wijziging op de laatste jaarversie uit.

- Standaard RAW Bepalingen 2020; Wijziging september 2023
- Standaard RAW Bepalingen 2020; Wijziging september 2022
- Standaard RAW Bepalingen 2020; Wijziging september 2021

Vastgestelde teksten die in de jaarlijkse release zijn opgenomen zijn ook beschikbaar:

- In 2021 zijn er geen nieuwe teksten beschikbaar gekomen  
- Opgenomen teksten in de jaarlijkse release 2023
- Opgenomen teksten in de jaarlijkse release 2022

Verandering

Ontwikkelingen in de markt leiden tot een grote hoeveelheid jaarlijkse tekstwijzigingen en tekstaanvullingen binnen de RAW-systematiek. Tot op heden moesten RAW-gebruikers tot een volgende jaarversie wachten voordat zij via de bestekschrijfprogrammatuur gebruik konden maken van nieuwe vastgestelde teksten. Met de komst van een nieuwe jaarlijkse release hoeft dit niet meer.

Wat betekent de jaarlijkse release?

 • Leveranciers van de bestekschrijfprogrammatuur krijgen een nieuwe versie van het RAW‑databestand (Catalogus Resultaatsbeschrijvingen en Catalogus Bepalingen). Hiermee kunnen bestekschrijvers recent vastgestelde resultaatsbeschrijvingen en keuzebepalingen gebruiken via de bestekschrijfprogrammatuur.
 • Nieuwe teksten, die vastgesteld zijn door de  Beheerraad Aanbesteden en Contracteren, worden eerder toegepast in een RAW-contract.
 • Vastgestelde teksten krijgen eerder een verplicht karakter.
 • Er ontstaat door bovengenoemde meer uniformiteit in de bestekken van verschillende opdrachtgevers. 
 • Het wordt interessanter om tussen 2 jaarversies in ‘kleinere’ wijzigingen door te voeren.

Voordelen jaarlijkse release

De introductie van de jaarlijkse release brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • jaarlijks vast moment waarop een publicatie plaatsvindt.
 • systematiek blijft actueel en daarmee de kwaliteit gegarandeerd.
 • minder teksten in het moederbestek omdat teksten door CROW zijn vastgesteld in een jaarlijkse release.
 • alle vastgestelde teksten staan in een nieuwe release en dus minder verwijzingen naar afzonderlijke documenten (tervisieleggingen en definitieve teksten).
 • nieuwe teksten (nieuwe ontwikkelingen) sneller beschikbaar in de bestekschrijfprogrammatuur, met als gevolg het terugdringen van gebruik van ‘99’ in hoofdcodes en ‘9’ in deficodes.
 • meer uniformiteit in de bepalingen, door minder variatie te bieden in verplichte teksten en facultatieve teksten. (Facultatieve teksten krijgen door opname in de jaarlijkse release, automatisch de status verplicht. In de huidige situatie kan dat tot 5 jaar op zich laten wachten.)
 • meer duidelijkheid wanneer binnen een jaarversie twee achtereenvolgende herzieningen plaatsvinden van eenzelfde tekst.